HHO


HHO je kemijska formula za vodik + vodik + kisik. To so sestavni deli vodne molekule. Vodik je najeksplozivnejiši plin, ki je trenutno javno znan. Pridobiva se z elektrolizo vode. Torej je HHO produkt elektrolize vode. Poznamo klasično elektrolizo vode, kjer s pomočjo enosmernega toka, ki teče preko dveh lektrod skozi vodo, razkrajamo vodo na vodik in kisik. Pred leti so odkrili tudi nekoliko drugačne načine pridobivanja vodika. Prvi je bil g. Pantone, ki je odkril takoimenovano pantonejevo cev, nato je g. Meyer naredil impulzni sistem elektrolize vode, ki je nekajkrat varčnejši od klasične elektrolize pri porabi električnega toka. Sledilo je še več raziskovalcev (Joe cell, vodikova svečka ..). V projektu HHO bomo poskusili vse zajeti in jih tudi okvirno opisati. Nekateri raziskovalci (tudi jaz sem med njimi - avtor teksta) so mnenja, da so posamezne rešitve bol kot ne neuporabne in bi morali narediti nekakšnega hibrida v katerem bi uporabili vse rešitve ter tako naredli uporaben stroj, ki bi bil dejansko na vodo, katere skoraj ne bi bilo treba tankat, ker bi voda krožila po sistemu.

Nek raziskovalec iz Nemčije je predelal klasičen električni generator. Bencinski generator je bil predelan na HHO. Najprej je moral sneti fergazer in prestaviti točko vžiga. Nato je namestil usterzen dovod, celico in variak (za dovod in regulacijo napetosti v celici). Celica je na klasično elektrolizo. Torej lahko vidite, da zadevo poganja klasična elektroliza, kar je po trditvah akademskih kronanih oslov nemogoče. Tudi sam sem kronan osel, zato vem o čem govorim. Vsa skrivnost uporabne klasične elektrolize je v obliki/izvedbi celice in reagentu (KOH). Tudi sam sem izdelal zelo podobno celico in zadeva dejansko deluje. Poglejte si spodnji filmček in se prepričajte ali je res.